ارتباط با دبیرخانه جشنواره

استان گلستان - گرگان - خیابان امام - آفتاب پانزدهم - کوی سرچشمه - جنب امامزاده نور

موبایل : 09112731686
تلفن : 32261803 - 32261802 - 32261801 - 32261800
فاکس : 32241180
ایمیل : info@golestanchto.ir

جهت ارسال نظرات و پیشنهادات خود می توانید از طریق فرم زیر استفاده نمائید