صفحه اصلی

راهبرد مشارکت اداره کل میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری استان گلستان


راهبرد مشارکت دستگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی و ... را از طریق تارنمای خود به نشانی ichto.ir در معرض نقد عموم قرار می‌دهد و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده ودر نهایت در صورت نیاز، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ مجدد آن اقدام می‌نماید.