مسجد روستای گلند

#گلستان_را_باید_دید

مسجد روستای گلند

مسجد روستای گلند یکی از مکان های سیاحتی روستای گلند ،شهرستان رامیان ،استان گلستان می باشد.

مردم روستای گلند در آستانه غم اندوه اهل بیت(ع)،آماده میزبانی ماه محرم شده ودر فاصله 500متری از جاده اصلی گرگان آزادشهر و در مرکز روستای گلند قرار دارد.