Skip to main content

جنگل اولنگ - بادو

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

جنگل اولنگ در ارتفاعات 2800 متري شهرستان راميان و در مسير جاده راميان به شاهرود قرار دارد اين منطقه در نيمي از سال پوشيده از برف است و تابستان هاي فوق العاده خنکي دارد. منطقه گردشگري جنگل "النگ - بادو "در فاصله 28 کيلومتري از جاده راميان به شاهرود قرار دارد که با چشم اندازهاي بسيار زيبا ،بهار با درختان و بوته هاي پر گل ، تابستان سبز و خنک ،پاييز درختاني با برگهاي زرد،نارنجي وقرمز، زمستاني پوشيده از برف ، پذيراي مسافران و خانواده هاي بسياري از شهر هاي دور و نزديک مي باشد

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است