Skip to main content

شالیزارهای چهل تیکه آزادشهر

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

شا لی کاری یکی از مراحل کشت برنج است. در این مرحله نشا (جوانه برنج) که پیش از این در خزانه آماده شده را به زمین اصلی انتقال می دهند. نشاکاری معمولا توسط زنان کشاورز انجام می شود. ا توجه به کاهش میزان آب رودخانه در فصل خوشه دهی شالی یکی از کشاورزان روستای رودبار اقدام به کشت بذر شالی در زیر پلاستیک نمود و رشد نشاء در زیر پلاستیک، باعث انتقال زودهنگام نشاء به زمین اصلی به میزان حدود یکماه می شود این طرح در حال حاضر با همکاری ونظارت کارشناسان جهاد کشاورزی مرکز فارسیان در حال اجرا میباشد در حوزه فارسیان 1200 هکتار شالی کشت می شود که تمام آن به صورت نسق می باشد وبیشترارقام کشت شده دمسیاه ،فجرو طارم می باشد..

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است