Skip to main content

آبشارهای فصلی پاکندس/فارسیان/گالیکش

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

در سه کیلو متری شمال فارسیان آبشارهای پله کانی دره قره قا بطول 3 کیلومتر که از کوهپایه های منطقه پاکندس سرچشمه گرفته و تا دیو چشمه تداوم دارد در تمام فصل زمستان و بهار جلوه خاصی به منطقه بخشیده است. البته در این فصل سال آبشار خشک است.

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است