Skip to main content

گردوی فارسیان. جوز بخش/گالیکش

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

درخت گردوی کهنسال روستای فارسیان فرنگ که در بین مردم محلی به جوز بخشی معروف است با 20 متر ارتفاع و 25 متر قطر عرصه شاخه ها و باردهی فراوان، بین 200تا 250 سال قدمت دارد.

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است