Skip to main content

بزرگداشت استاد قدیر گوگلانی کلاله/موسیقی ترکمنی

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

گوگلانی اولین رییس فرهنگ و آموزش و پرورش کلاله بود و برای مردم محروم منطقه خدمات بسیاری انجام داد و به همین خاطر به پدر علم شهرستان کلاله نیز مشهور شده بود.

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است