Skip to main content

دیوار تاریخی گرگان

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

دیوار بزرگ گرگان یا دیوار سرخ که در متون قدیمی با نام مار سرخ نیز نامیده‌ شده‌است دیواری تاریخی است که از کنار دریای خزر در ناحیه گمیشان آغاز شده و تا کوه‌های گلیداغ در شمال شرق کلاله ادامه می‌یافته‌است.

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است