Skip to main content

آبشار شیرآقا خان ببین

منتشر شده توسط user پنجشنبه 11 دی

آبشارهای شیرآباد در موقعیت جغرافیایی در استان گلستان واقع است. آبشار شیرآباد در ۶ کیلومتری جنوب شهرستان خان ببین و در میان جنگلی بسیار زیبا واقع شده است. در مسیر آن رودخانه ها و چشمه سارهای زیبایی وجود دارد. آبشـــار شیرآباد به صورت پله ای است و جمعاً ۱۲ آبشار کوچک و بزرگ را دربرمی گیرد.

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است